Om oss

Om oss

Rössjöfors eller Gammle Stamp det gamla namnet, har i flera 100 år försett gården med kraft från forsen. Här har funnits benstamp, spinneri och  under större delen av 1900-talet var huvudprodukten spiktillverkning.


Efter vårt tillträde 1990 har träförädling varit det dominerande och utvecklats till i huvudsak massiva golv.


Vi sågar enbart löv som köps i närområdet, dock ej bok. Det mest populära är ek men även al och ask.

Rössjöfors
Munka Ljungby Sågverk
Munka Ljungby Såg
Munka-Ljungby Sågverk
Massivt trägolv från Munka-Ljungby Såg

Munka-Ljungbysåg HB

Rössjöforsvägen 13

266 92 Munka-Ljungby


Lars 070 350 17 97

Filip 073 07 087 00


Munka-ljungbysag@hotmail.com